3. neděle postní

Společné téma: Bůh nás volá k obrácení. Na obrácení není nikdy pozdě.

Inspirace pro děti: Ježíš si pro své podobenství vybral fíkovník. Ten má velmi hluboké kořeny (některé druhy prý až 100 metrům pod zem!). Můžeme s dětmi spočítat, jak dlouhé jsou naše kořeny k Bohu – kolik dní (měsíců, let...) uplynulo od našeho křtu, kdy náš život zakořenil v Bohu.

Příběh: Zlo je někdy hlasitější než dobro, ale když to dobro objevíme, můžeme na něm stavět.

Věta týdne: Navraťte se ke mně celým srdcem. (Jl 2,12b)

Odpověď na hádanku: Fík se podobá tvarem hrušce.