2. neděle v mezidobí

Společné téma: Hospodin dává Janovi poznat, že v Ježíši se uskutečnil jeho plán spásy.

Inspirace pro děti: Ve skupině může každé dítě vymyslet/napsat, v čem je opravdu dobré, co mu jde (můžou to být třeba 3 různé věci). Když jsou všichni hotovi, položíme otázku k zamyšlení: „A znáte někoho, kdo je v tom ještě lepší než vy?“

Příběh: Jan Křtitel pokorně uznal, že Ježíš je větší než on. Stejně tak pan Kalousek věděl, že na opravu nestačí, že pan Vejvoda je větší odborník než on sám.

Věta týdne: Hledejte Hospodina, všichni pokorní.

(Sof 2,3a)

Odpověď na hádanku: bludiště