4. neděle v mezidobí

Společné téma: Bohu je milý ten, kdo má své bohatství v srdci.

Inspirace pro děti: Můžeme se s dětmi postavit ke stěně a na druhou stranu postavit zrcadlo. Necháme děti říkat, co všechno vidí v zrcadle: sebe, podlahu, stěnu, židli, obraz, bundu… Poté popojdeme o tři metry směrem k zrcadlu. Co vidíte teď? My se zvětšujeme a okruh věcí kolem nás se zmenšuje. Tak postupujeme natolik blízko, až vidíme jen sebe. Můžeme si s dětmi povídat o tom, že podobně budeme vstupovat do nebeského království jen my sami bez pozemských věcí. Proto záleží na tom, co se ukrývá v nás, a ne okolo nás.

Příběh: Ježíš mluví v evangeliu o blahoslavenstvích, v nichž vysvětluje, co člověku přinese opravdové štěstí. Jsou to duchovní hodnoty. Babička ve své životní moudrosti už dávno ví, že víra a radost jsou věci, na kterých je třeba stavět.

Věta týdne: Blaze tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě.

(Ž 106,3b)

Odpověď na hádanku: 9