7. neděle v mezidobí

Společné téma: Snažme se připodobnit Hospodinu a po vzoru Ježíše milujme své bližní bez rozdílu.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi povídat o tom, že nikdo z nás není dokonalý, ale Ježíš nás vybízí, abychom to nevzdávali a abychom se stále znovu snažili zdokonalit. Můžeme dětem poradit, že je dobré vytyčit si jeden malý cíl. Po jeho dosažení si dát nový a ve zdokonalování neustávat.

Příběh: Pozemská moudrost, kdy se sourozenec snažil vysvětlit racionálně dárkový úkaz (nelhal, mluvil pravdu), je v Božích očích pošetilost.

Věta týdne: Neraduj se z pádu svého nepřítele.

(Př 24,17a)

Odpověď na hádanku: Anglie