8. neděle v mezidobí

Společné téma: Netrapte se kvůli pozemskému živobytí, Bůh se o vás postará.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi povídat o tom, zda vědí, co je charita, případně zajít do charity, pozvat pracovníka charity aj. Můžeme děti vybídnout, aby něco svého do charity donesly a pomohly tak Bohu v jeho péči o potřebné.

Příběh: Když se spolehneme na dary, které máme od Hospodina, nemůžeme strádat. Děti v příběhu na nočním výletě Bůh nasytil z darů přírody.

Věta týdne: Nebojte se, postarám se o vás i o vaše děti.

(50,21a)

Odpověď na hádanku: klas, brouček, žížala