6. neděle v mezidobí

Společné téma: Máme se chovat moudře, tedy jako Pán Ježíš. On je nejvyšší Moudrostí.

Inspirace pro děti: Můžeme inspirovat děti, že mají vymyslet nějakou svou povinnost (vynesení koše, utření nádobí, domácí úkol...) a udělat ji tajně. Nesmí o jejím splnění říct nikomu, jen Pánu Bohu.

Příběh: Boží přikázání jsme dostali jako návod, jak žít v radosti s naším Pánem. Max v příběhu plní povinnost sám od sebe a má z toho radost.

Věta týdne: Tvůj Zákon je pro mne potěšením.

(Ž 119,77b)

Odpověď na hádanku: Ježíš