5. neděle v mezidobí

Společné téma: Vyzařujeme-li ze sebe Ježíšovu lásku, jsme solí země.

Inspirace pro děti: V evangeliu jsme četli, že máme být solí země. Katecheta/rodič může uvařit několik jídel (rýže, omáčka…), a to vždy ve dvou variantách: osolené a neosolené. Můžeme dát dětem od každého ochutnat a diskutovat s nimi, které z jídel jim víc chutná. Samozřejmě že i neosolené nás nasytí, ale osolené je chutnější.

Příběh: Kuchař Marián ví, že do každého jídla se musí dát aspoň troška soli, protože jinak by jídlo bylo jen mdlé a nijaké. Sůl zkrátka dává jídlu vynikající chuť. I my máme být solí, ale ne solí bez chuti, protože ta by byla k ničemu.

Věta týdne: Sůl je dobrá. Mějte sůl v sobě.

(Mk 9,50)

Odpověď na hádanku: princezna, která drží sůl