2. neděle po Narození Páně

Společné téma: Bůh své sliby plní.

Inspirace pro děti: Zamysleme se, jestli jsme někomu nedali slib, který jsme pak nedodrželi. Jde to ještě napravit?

Příběh: Lenka dlouho čekala na svou aktovku a její rodiče ji nezklamali. V Písmu svatém často čteme, že lidé dlouho čekali, až se naplní příslib příchodu Mesiáše. O slavnosti Narození Páně si každý rok můžeme znovu uvědomit, že Bůh tento velký slib naplnil a plní všechny své sliby, protože je věrný.

Věta týdne: Věčně, Hospodine, stojí v nebesích tvé slovo. (Ž 119,89)

Odpověď na hádanku: Lenka dostala aktovku

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi2 neděle po Narození Páně ABC.pdf;  obrázek ke stažení