Slavnost Narození Páně

Společné téma: Bůh kraluje, ukázal se nám ve své slávě.

Inspirace pro děti: Byl by náš život jiný, kdyby se Ježíš nenarodil? V čem?

Příběh: Narození miminka v rodině Procházkových bylo impulsem k tomu, aby se sešli lidé, kteří by se jinak nepotkali. Společné měli to, že chtěli sdílet s rodinou její radost. Něco podobného můžeme zakusit i u betlémů v našich kostelích nebo na náměstích. Schází se zde různí lidé, protože oslava narození Ježíše všem připomíná, že patříme k sobě.

Citát týdne: Hospodine, plesám nad činy tvých rukou. (Ž 92,5)

Odpověď na hádanku: Procházkovi bydlí v domečku č. p. 3

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: Slavnost Narození Páně ABC.pdf (446261); obrázek ke stažení