Slavnost Zjevení Páně

Společné téma: Jít za světlem.

Inspirace pro děti: Co nebo kdo je v našem životě světlem, za kterým jdeme? Je to „jen“ Hospodin? Nebo i někdo z lidí? Nebo v životě jdeme za něčím úplně jiným (počítač, sladkosti...)?

Příběh: Děti překonaly veškeré překážky, aby našly poklad. V evangeliu jsme četli o třech mudrcích, kteří putovali za Ježíšem několik měsíců. Mohli na cestě narazit na nějaké překážky? Prohlédněte si na mapě, kudy putovali a jaká je tam krajina. Co pro ně asi znamenalo setkat se s Ježíšem, slíbeným židovským králem zvláštního významu? 

Citát týdne: Sešli své světlo, ať mě přivede k příbytku tvému. (Ž 43,3)

Odpověď na hádanku: přesné číslo se nedá jednotně říct, ale mělo by se pohybovat mezi 3 000 km a 4 500 km, tj. 30 dní nepřetržité chůze anebo 60 dní putování (i s nočním spaním).

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: zatím není vytvořena