Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Společné téma: Hospodin shromažďuje svůj lid kolem Ježíše a žehná mu.

Inspirace pro děti: Vydejme se také do Betléma za Ježíšem, jeho matkou Marií a Mariiným mužem Josefem (někam k jesličkám).

Příběh: Vendu zaujalo vyprávění dědečka natolik, že ho "uchovával v srdci". O Marii v evangeliu čtem, že také uchovávala v srdci vše, co s Ježíšem prožila. Pomáhalo jí to stále lépe porozumět událostem, které prožila a které teprve nastaly. 

Citát týdne: Hospodinovo požehnání obohacuje. (Př 10,22)

Odpověď na hádanku: 1 + 2 = 3
                                  8 - 3 = 5
                                  4 + 5 = 9 

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: zatím není vytvořena