2. neděle velikonoční

Společné téma:Uvěřit skrze důkazy dokáže každý. Ale uvěřit srdcem dokáže málokdo.

Inspirace pro děti:Ježíš se na Tomáše zlobil, že neuvěřil, dokud si nesáhl na Ježíšovy rány. Nabádal ho, že uvěřit lze i skrze svědectví „věrohodných svědků“ (věřících). Můžeme ve skupině (rodině) hledat toho, kdo uvěřil skrze takové svědectví. Asi zjistíme, že všichni jsme blahoslavení, protože všichni jsme uvěřili skrze svědectví druhých (skrze ty, kteří podali svědectví v Bibli, skrze rodiče, kněze, věřící kamarády...).

Příběh:Prokop nevěřil, že Olda je dobrý, když mu to Vilém vyprávěl. Prokop uvěřil, až když Oldu na vlastní oči viděl, jak statečně pomohl Vilémovi.

Věta týdne:Věřte Jeho prorokům a bude vás provázet zdar. (2 Pa 20,20b)

Odpověď na hádanku:v Bibli

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmiC-2VEL_Jan 20,19-31 final.pdf (512062); obrázek ke stažení a vybarvování