4. neděle velikonoční

Společné téma: Ježíš je ten, který nás přivádí k Otci.

Inspirace pro děti: Katecheta nebo rodič si může sednout do takové vzdálenosti od dětí, aby ještě slyšely šepot. Šeptem říká nějaké Ježíšovy věty. Děti mají poslouchat a zapamatovat si co nejvíc slov svého pastýře. Můžeme ztišovat šepot, zvětšovat vzdálenost...

Příběh: Apoštolové hlásali Krista židům, ale židé je odmítli. Sváťa a Vlastík nabízeli práci na časopisu ve své třídě, ale byli odmítnuti, tak se obrátili na vedlejší třídu.

Věta týdne: „Mistře, kde bydlíš?“ „Pojďte a uvidíte.“ (Jan 1,38-39)

Odpověď na hádanku: JIHOVÝCHOD

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmiC-4VEL_Jan 10,27-30 final.pdf (608875); obrázek Ježíše - Dobrého pastýře.