7. neděle velikonoční

Společné téma:Neopouštěj Ježíše ani ve chvíli úzkosti.

Inspirace pro děti:Můžeme s dětmi diskutovat o tom, jestli někdy měly chuť opustit Pána Ježíše. Jestli to bylo ve chvíli, kdy byly vystaveni tak těžké zkoušce, jako Štěpán nebo jiní mučedníci. Jestli přemýšleli o tom, co se stane, kdyby opravdu Ježíše opustily... Můžeme si obecně povídat o smyslu mučednické smrti (mučednická smrt není a nesmí být cílem, který si člověk vybere jako životní metu, zároveň v době zkoušky nemáme couvnout a zapřít toho, kterého milujeme).

Příběh:Podobně jako Štěpán položil život pro víru, tak i dědečkův známý kněz zemřel pro víru v Ježíše.

Věta týdne:Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo! (Ž 22,20)

Odpověď na hádanku: první zprava

Metodika pro katechezi k nedělní bohoslužbě slova, podněty pro homilii s dětmi: metodika, obrázek 1, obrázek 2