Slavnost Nejsvětější Trojice

Společné téma: Oslava Trojice Boží.

Inspirace pro děti: Můžeme se s dětmi zaměřit na závěrečný chvalozpěv eucharistické modlitby. Děti mohou vypátrat, v jakém pořadí se v této modlitbě objevují tři božské osoby (Skrze něho a s ním a v něm (Ježíš) je všechna tvoje čest a sláva, Bože Otče všemohoucí (Bůh Otec), v jednotě Ducha svatého (Duch svatý) po všechny věky věků. Amen.)

správná odpověď: Syn Ježíš, Bůh Otec, Duch Svatý

Příběh: V Trojici nemohou být jednotlivé božské osoby jedna bez druhé a zároveň tvoří jedno. Odraz Boží Trojice (samozřejmě nedokonalý) můžeme vidět třeba i v trojici železničářů, kteří, byť má každý jiný úkol, dohromady tvoří jednotu, společně táhnou za jeden provaz. Kdyby nespolupracovali, vlaky nebudou správně jezdit.

Věta týdne: Je totiž jeden Bůh. (1 Tim 2,5a)

Odpověď na hádanku: OTCI, SYNU, DUCHU