Slavnost Nanebevstoupení Páně

Společné téma: Ježíš sice odchází k Otci, ale ne proto, aby nás opustil, ale aby nám připravil místo v Otcově domě.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi přečíst první půlku nějaké pohádky (příběhu). V nejnapínavější chvíli rodič či katecheta skončí. Děti si mohou jen představovat, jak všechno dopadne, jak bude příběh pokračovat. Teprve následující den (nebo setkání) se dozvědí, jak příběh skončí.

Příběh: Valentýn chtěl vědět podrobnosti o tom, co se dočte v knížce, podobně jako učedníci chtěli znát podrobnosti o tom, co bude po Ježíšově odchodu k Otci.

Věta týdne: K výšině zvedněte zraky a hleďte. (Iz 40,26)

Odpověď na hádanku: RUCE

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: