Slavnost Seslání Ducha svatého

Společné téma: Naplnění Ježíšova příslibu o příchodu Přímluvce – Ducha svatého.

Inspirace pro děti: Děti mohou pro druhé (v rodině, pro kamarády...) připravit radostné překvapení. Než své překvapení druhým ukážou, oznámí jeho příchod velikým hlukem.

Příběh: Přímluvce a průvodce, Duch svatý, nás vede po správných cestách, chrání nás, dodává nám odvahu a sílu, podobně jako v příběhu malé děti provázel průvodce, aby se ničeho nebály.

Věta týdne: Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. (Ž 143,10)

Odpověď na hádanku: HUKOT VĚTRU.