Neděle zmrtvýchvstání Páně

Společné téma:Velikonoční obětivzdejme své chvály, křesťané.Víme, že Kristus z hrobu vstal,vpravdě byl vzkříšen světa král.

Inspirace pro děti:Můžeme si s dětmi nachystat na neděli Zmrtvýchvstání Páně pokrmy k posvěcení.

Věta týdne:On zemřel, abychom my žili spolu s ním. (1 Tes 5,10)

Odpověď na hádanku:každý doplní podle toho, co přinesl