Noc vzkříšení

Společné téma:Ježíš vstal z mrtvých, jásejte!

Inspirace pro děti:Můžeme si s dětmi vzít obyčejnou svíčku a polepit ji (nebo jinak nazdobit), abychom měli vlastní malý paškál, který si pak s dětmi můžeme vzít večer do kostela na vigílii.

Věta týdne:Hospodin mi září do mých temnot. (2 Sam 22,29)

Odpověď na hádanku:JÁSEJTE.