Velký pátek

Společné téma:Bůh se smiloval nad lidstvem, když propadlo hříchu.

Inspirace pro děti:Na velký pátek se modlíme velké přímluvy. Můžeme s dětmi zkusit, aby každé vymyslelo 10 přímluv, které mu leží na srdci.

Věta týdne:Budete-li trpělivě snášet soužení, je to milost před Bohem. (1 P 2,20b)

Odpověď na hádanku:2000 kg