Zelený čtvrtek

Společné téma:Ustanovení večeře Páně a potvrzení přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.

Inspirace pro děti:Když šel Ježíš s apoštoly do Getsemanské zahrady, prosil, aby se tam s ním apoštolové modlili. Ale apoštolové místo toho usnuli. Můžeme s dětmi „zkusit zachránit situaci“ a s dětmi se pomodlit.

Věta týdne:Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za mnohé.(Mk 10,45)

Odpověď na hádanku:GETSEMANSKÁ