10. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Každý kdo plní vůli Boží je členem Boží rodiny. Hospodinovi nepřátelé klopýtají a klesají.
 
Inspirace pro děti: Ježíš nás zve do své rodiny. Členem jeho rodiny je každý, kdo dělá dobré věci druhým lidem s láskou. Jsi i ty členem rodiny/rodin? Jaké?
 
Příběh: Mirka a Luboš pomohli panu faráři připravit balíčky jako odměnu za soutěže pro mladší děti. Při balení byli bez dozoru. Mirka dostala chuť na bombon, tak si ho strčila do pusy. Luboš se zlobil, ale nakonec po pobídce Mirkou si taky jeden dal. Když balili předposlední balíček, ukázalo se, že jeden druh bombónů chybí... Co se asi stalo potom? Jak se zachoval Adam, když mu Eva podala jablko ze zakázaného stromu? Kdo řekl Evě, aby jablko ochutnala?
 
Citát týdne: Synu, zhřešil jsi? Už to nedělej a pros o odpuštění. (Sir 21,1)
 
Odpověď na hádanku: z toho, kde je méně jablek
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi:B_M10_Mk 3,20-35