Slavnost Nejsvětější Trojice

 
Společné téma: Chvalme a oslavujme Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha Svatého navěky.
 
Inspirace pro děti: Učedníci šli mezi lid vyprávět jim, co zažili s Ježíšem. Zažil si s ním něco i ty? Co prožíváš s lidmi, které máš rád nebo kteří mají rádi tebe?
 
Příběh: V evangeliu Ježíš posílá apoštoly ke všem národům, aby je získali za učedníky a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učili je zachovávat všechno, co jim přikázal, aby měli život s Bohem. Víra v Boha je sjednocovala, a proto měli sílu do světa jít. Co sjednocovalo rodinu v příběhu? (společný pokřik a povzbuzování)
 
Citát týdne: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
 
Odpověď na hádanku: 3
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi:B_Slavnost Nejsvětější Trojice_Mt 28,16-20