19. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Bůh na nás nezapomíná a dává nám posilující pokrm. Tím nejvzácnějším pokrmem je Ježíšovo tělo a krev.
 
Inspirace pro děti: Jako mana pocházela od Otce, tak i Ježíš pochází od Otce. Ježíš je živým chlebem, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky s Otcem, Synem a Duchem Svatým v Božím království. Můžeš nakreslit lidi, kteří přijímají tento "živý chléb".
 
Příběh: Pan Dostál nosil starému panu Poláčkovi nákup a vše co bylo potřeba. Jednou s sebou vzal své syny. Ti byli ohromeni námořnickou výzdobou bytu pana Poláčka a jeho dobrodružným vyprávěním. Nakonec jeden ze synů chodil za panem Poláčkem pravidelně, když viděl, že mu to dělá radost. Dával mu sám sebe, svůj čas, a to pana Poláčka velmi těšilo. Co myslíš, měl z toho radost i chlapec?
 
Citát týdne: Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. (Ž 145, 15)
 
Odpověď na hádanku: 3.
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: