15. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Ježíš posílá své vyvolené na cestu.
 
Inspirace pro děti: Vyprávěj někomu příběh z evangelia, který tě zaujal.
 
Příběh: V evangeliu Ježíš posílá své učedníky po dvou na cestu, aby hlásali evangelium. V příběhu nový pan farář Mirek posílá Magdu a Honzu, aby roznesli pozvánky na táborák na farní zahradě lidem z celé vesnice, aby se s nimi mohli seznámit. Mají něco rozeslání něco společného?
 
Citát týdne: Hospodin pravil: "Hle, já tě posílám." (Sdc 6,14)
 
Odpověď na hádanku: 6
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: