12. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Ježíš jako syn živého Boha během svého života vykonal a koná pro lidi z lásky k nim hodně skutků, které člověk vykonat nedokáže. Když mu důvěřujeme, často nám pomůže i s věcmi, které bychom sami zvládnout nedokázali.
 
Inspirace pro děti: Koho poslechl vítr a moře, proč? Učedníci se mezi sebou ptali: "Kdo je Ježíš?" Kdo je Ježíš pro tebe?
 
Příběh: Bohoušovi se hodně věcí vedlo, mnoha lidem pomohl, proto mu důvěřovali a chodili za ním. Když za ním přišli kluci, aby jim zařídil pořádný vichr, aby jim lítali draci, poručit větru se mu nepodařilo. Ježíš to dokázal proto, aby jeho učedníci uvěřili v jeho vzkříšení.
 
Citát týdne: Hospodin všemu vládne svou královskou mocí. (Ž 103,19)
 
Odpověď na hádanku: žlutou
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmiB_M12_Mk 4,35-41