22. neděle v mezidobí

 
Společné témaBůh dal Izraelitům nařízení, která jsou svědectvím jeho zájmu o jeho lid. Jejich zachováváním se člověk chová moudře a spravedlivě. Ježíš se dostává do sporu s farizei, kteří se neřídí přikázáními Božími, ale lidským podáním tradic. 
 
Inspirace pro dětiDítě nemusí dělat jen to, co mu řeknou dospělí. Samo je schopné poznat, co je moudré a spravedlivé. Můžeš se dnes o něco takového pokusit. Co k tomu budeš potřebovat? Napovědět ti může hádanka na poslední stránce.
 
PříběhMikuláš přišel do školy pozdě, protože mu ujel jeho autobus, protože podával paní Slabé do jejího autobusu hračku, která vypadla z kočárku. Bylo jeho jednání moudré?
 
Citát týdne: Kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten dojde požehnání od Hospodina. (Ž 24, 4-5) 
 

Odpověď na hádankuochota, pracovitost, kamarádství, poctivost, poslušnost, statečnost 

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B-M22_Mk 7,1-8.14-15.21-23.pdf (510885) ; obrázek ke stažení