25. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Ježíš od lidí vytrpěl mnoho bolesti. Někteří si mysleli, že je to jen "chudák". Bůh ho však zachránil a dal mu věčnou slávu. Ježíš nás zve na stejnou cestu.
 
Inspirace pro děti: Když Ježíš žil na zemi, měl mnoho přátel. Setkával se ale i s lidmi, kteří mu nejen nevěřili, ale toužili mu způsobit co největší utrpení. Posmívali se mu a chtěli vyzkoušet, zda ho Bůh opravdu zachrání, jak jim říkal. A jak to dopadlo? Trpěl Ježíš? Díky komu se stal slavným (nejznámější osobností na světě)?
 
PříběhLojza má rád palačinky, a tak touží po tom, aby jich dostal co nejvíce. Má však také dobré srdce, a tak je ochoten se jich vzdát pro nemocného kamaráda. Jak to dopadlo? Máš nějakou podobnou zkušenost?
 
Citát týdneBuď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci. (Př 27,11)

 

 
Odpověď na hádanku: Kdo chce být první, a´t je poslední. 
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B-M25_Mk 9,30-37.pdf (577922);obrázek ke stažení