32. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Nejvíc dává ten, kdo dává všechno z lásky k Bohu a k druhým lidem.
 
Inspirace pro děti: Vdova dala do chrámové pokladnice všechno své jmění. My můžeme při mši svaté v kostele také nabídnout Bohu to nejcennější, co máme: své síly, svůj život, nebo alespoň jeden den, jednu hodinu ... Přemýšlej, jak to můžeš udělat a zda to chceš také zkusit.
 
Příběh: První dítě dalo ze svého přebytku, druhé dítě dalo vše, co mělo. V čem je jejich příběh podobný s příběhem v evangeliu?
   
Citát týdne
 
Odpověď na hádanku: Eliáš = Můj pán je Bůh.
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi:B-M32_Mk 12,38-44.pdf (934928); obrázek ke stažení