16. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Kristus se ujímá svého lidu jako se dobrý pastýř stará o své stádo. Nyní již k němu nepatří jen židé, ale všichni lidé, kteří uvěří Ježíši.
 
Inspirace pro děti: V prvním čtení jsme slyšeli o pastýřích, kteří se nestarali o své stádo a rozehnali ho. Kdo je přivede zpět, aby se mohli pást a byli opět jedno stádo?
 
Příběh: V evangeliu se Ježíš stará o své učedníky, chce, aby si po náročném dni odpočinuli. Odjeli proto na opuštěné místo. Mnozí lidé ale poznali jejich úmysky a dorazili tam dříve než oni. Ježíšovi bylo těchto lidí líto a začal je poučovat o mnoha věcech. V příběhu si maminka chtěla po náročném dni také odpočinout, ale protože si Standa rozrazil hlavu, maminka zapomněla na únavu a běžela Standu ošetřit, tatínek nastartoval auto a jeli do nemocnice. Co mají oba příběhy společného?
 
Citát týdne: Jak pastýř beránky shromažďuje, v náruči je nosí, ovečky šetrně vede. (Iz 40, 11)
 
Odpověď na hádanku: všechny
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: