18. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.
 
Inspirace pro děti: Bůh nasytí izraelský lid na poušti, dá jim pokrm, který spadl z nebe. Nás sytí "chlebem života", kterým není nikdo jiný, než jeho syn Ježíš Kristus. Kdo k němu přichází, nebude nikdy hladovět, kdo v něj věří, nebude nikdy žíznit. Kde a jak se mi dnes můžeme nasytit "živým chlebem"/setkat s Ježíšem? Můžeš také rozdávat dobré slovo druhým lidem? Pokus se o to!
 
Příběh: Babička dostala k narozeninám mnoho dárků. Který dárek jí udělal největší radost?
 
Citát týdne: Budeme se sytit dary tvého domu. (Ž 65,5)
 
Odpověď na hádanku: 3x
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: