20. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Jsme vyzýváni k moudrosti. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán.
 
Inspirace pro děti: Na jak velkou vzdálenost poznáš maminku? Podle čeho? A jak poznáš tetu, strýce, babičku, kamarádku? Podle čeho můžeš poznat Ježíše? To je těžká otázka, na kterou nám sám napovídá. Doplň slova: Kdo jí mé tělo a pije mou krev ........ A kdo s ním zůstává, ten ho také pozná, až podruhé přijde.
 
Příběh: Líza s Martinem a rodiči dostali pozvánku na výlet rodin. Měli být na nádraží v 8:34 a hledat člověka, podle přesného popisu. Přišli dřív, aby měli čas ho najít. Několikrát se spletli, ale nakonec ho objevili včas.
 
Citát týdne: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. (Jan 10, 9a)
 
Odpověď na hádanku: počet koleček
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: