13. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Bůh stvořil člověka pro věčný život. Poslal svého syna Ježíše Krista, aby zlomil moc smrti a přinesl nám světlo života. Nás vyzývá, abychom mu důvěřovali.  
 
Inspirace pro děti: Jairos přišel za Ježíšem, poprosit ho, aby mu pomohl. Jakým způsobem můžeme mi poprosit Boha, aby nám pomohl? Kde se s ním můžeme setkat?
 
Příběh: V evangeliu Jairos důvěřoval Ježíši a on jeho dceru uzdravil, stejně jako žena, která byla také velmi nemocná, se ho dotkla a díky své víře byla uzdravena. V příběhu Ája věřila tatínkovi a díky slunečnímu paprsku nakonec našli cestu ven z jeskyně.
 
Citát týdne: Hospodine, daroval jsi život do nejdelších časů, navěky a navždy. (Ž 21,5)
 
Odpověď na hádanku: šat (oblečení)
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmiB_M13_Mk 5,21-43