26. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Bůh si přeje, aby ho poznali všichni lidé a prorokovali (svědčili) o něm. 
 
Inspirace pro děti: Bůh si vyvolil mnoho mužů a žen a dal jim svého ducha, aby porozuměli jeho plánu s lidmi a povzbuzovali je ve víře. Ježíšovi učedníci si mysleli, že je to úkol jen pro vyvolené. Avšak Ježíš jim vysvětluje Boží velkorysost. Dokážeš ji vysvětlit také?
 
Příběh: Vyprávění o pomoci chudým lidem v Indii inspirovalo žáky 4. B, aby také něco udělali pro ostatní. Zorganizovali tedy brigádu a uklidili odpadky na školní zahradě. Áčáci se po nich opičili. Zametli chodník před školou a uklidili spadané listí. Bylo by správné, aby se na ně "béčáci" zlobili?
 
Citát týdne: Mě k vám poslal Hospodin zástupů. (Zach 4,9b)
 
Odpověď na hádankuHle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá.
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi:   B-M26_Mk 938-43.45.47-48.pdf (618584); obrázek ke stažení