11. neděle v mezidobí

Společné téma: Bůh odpouští tomu, kdo svých hříchů lituje.

Inspirace pro děti: Můžeme děti nechat objevit, ve které modlitbě při mši svaté vyznáváme lítost nad vlastní hříšností (Vyznání viny).

Příběh: Kdo něco provede, má dvě možnosti: nepřiznat svou vinu nebo vinu poznat, litovat jí a žádat o odpuštění.

Věta týdne: Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu. (Num 14,18)

Odpověď na hádanku: OLEJ.