17. neděle v mezidobí

Společné téma: Proste a bude vám dáno.

Inspirace pro děti: Můžeme s dětmi vymyslet jednu pro ně důležitou věc, za kterou budou nějakou dlouhou (jasně ohraničenou) dobu (např. týden, měsíc...) Boha vytrvale prosit. Je také možné modlitbu napsat na nějakou kartičku a mít ji stále na očích, aby na ni děti nezapomněly.

Příběh: Pro deset spravedlivých Bůh ušetřil Sodomu. Pro několik spravedlivých se paní učitelka nechala uprosit k návštěvě hřiště s tobogánem.

Věta týdne:  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. (Jer 29,12)

Hádanka: 7