24. neděle v mezidobí

Společné téma: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

Inspirace pro děti: Můžeme dětem schovat něco, co je pro ně hodně vzácné, oblíbené. Necháme děti tuto „ztracenou“ věc hledat. Cílem je, aby děti zakusily radost, když naleznou to, na čem jim záleží.

Příběh: Jako se otec radoval z návratu ztraceného syna a vystrojil mu hostinu, tak se paní učitelka s celou třídou radovala, že Lariska už ve školce nepláče.

Věta týdne: Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. (Lk 19,10)

Hádanka: MINCE