21. neděle v mezidobí

Společné téma: Ježíš je brána, skrz kterou vejdeme do Božího království.

Inspirace pro děti: Aby si děti zapamatovaly větu: Jsou poslední, kteří budou prvními, a první, kteří budou posledními, můžeme si s dětmi zahrát hru. Nařídíme kuchyňský minutník na libovolně dlouhý čas (do 1,5 min) a otočíme ho tak, aby děti nevěděly, kdy čas vyprší. Děti se postaví do fronty, katecheta či rodič se postaví před ně s pytlíkem bonbónů. V časovém limitu daném minutníkem vždycky ten, kdo je ve frontě vepředu (u bonbónu), vyběhne a zařadí se dozadu na konec fronty. Když minutník zazvoní, dostane bonbón ten, kdo stojí v řadě jako poslední.

Příběh: Do nebe vedou těsné dveře. Nejde o splnění vnějších podmínek, ale těch vnitřních. Milda nechápal, že při obsazení předního místa v autobuse nejde jen o splnění vnějších podmínek (vzrůst a věk), ale i o vnitřní rozpoložení (člověk se musí chovat dospěle).

Věta týdne: Kdo tedy bude vyvolen? (Kaz 9,4a)

Hádanka: RADOSTNÁ ZPRÁVA