19. neděle v mezidobí

Společné téma: Buď nablízku Hospodinu v každém okamžiku svého života. On je to nejcennější, co máš. On tě dovede do cíle.

Inspirace pro děti: Děti si mohou na cedulku napsat (či jinak ztvárnit) větu týdne: Nyní se mějte k činu. Děti pak mají za úkol nosit tuto výzvu stále při sobě a kdykoli si jí všimnou, mají se zamyslet, jestli na ně právě v tu chvíli někde nečeká nějaký úkol, který jim Bůh připravil (udělat radost mamince tím, že utřou nádobí; pomoct kamarádovi, kterému se zasekl zip na bundě; dát přednost babičce při nastupování do autobusu...)

Příběh: V evangeliu jsme četli: Bděte, neboť nevíte, kdy Syn člověka přijde. Děti nevěděly, kdy se maminka vzbudí a odkládaly své povinnosti „na potom“. Čas, který dostaly, promarnily.

Věta týdne: Nyní se mějte k činu. (2 Sam 3,18a)

Hádanka: VE STANU