32. neděle v mezidobí

Společné téma: Radujme se, že můžeme doufat v Boha, který nás vzkřísí k novému životu.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi povídat o tom, co znamená slovo vzkříšení, o kterém jsme dnes četli. Toto slovo vzniklo ze slova křesat. Stejně jako se křešou jiskry na zapálení ohně, můžeme slovo vzkříšení přeneseně chápat jako zapalovat v někom oheň (života), probouzet ho k životu.

Můžeme s dětmi zkusit křesat dvěma kameny o sebe. Je to náročné, ale jde to. Vykřesat nový život však člověk nedokáže. Dokáže to jen Bůh.

Příběh: Anetka pochopila, že smrtí život nekončí, že po smrti nás čeká něco krásného, i když nepředstavitelného.

Věta týdne: Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme! (Ž 122,1)

Hádanka: ŽIVOTU VĚČNÉMU