18. neděle v mezidobí

Společné téma: Jako blázen se chová ten, kdo hromadí pozemské poklady, ale není bohatý před Bohem.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi povídat o tom, co si z toho, co mají, nevezmou do nebe, co je určeno k zániku. Můžeme si povídat o tom, co je to marnost (marný, marnivý...). Je to od slovo mříti, tedy od slova, které říká, že něco je určeno ke smrti, k zániku.

Příběh: Jáchym si chamtivě nacpal kapsy bonbóny, ale brzy zjistil, že jeho krádež byla úplně marná.

Věta týdne: Neštvi se za bohatstvím, jen letmo na ně pohlédneš, už není. (Př 23,4-5)

Hádanka: ŠALAMOUN.