25. neděle v mezidobí

Společné téma: Modleme se za ty, kteří mají moc, aby nezneužívali svého postavení.

Inspirace pro děti: Můžeme si povídat o tom, co znamená zneužívat svého postavení, povyšovat se nad druhé a být nespravedlivý ke slabším. Děti mohou na lísteček napsat jméno někoho, o kom ví, že se takto zachoval. Poté můžeme lístečky společně spálit a prosit Boha, aby se to zlé, co v daném člověku bylo, proměnilo v dobré, ve světlo.

Příběh: Jako správce podváděl při správě majetku svého pána, tak děti podváděly vedoucího při sčítání bodů, aby z toho měly vlastní prospěch. Když vedoucí zjistil, že něco s počty bodů není v pořádku, děti se snažily své sobecké úmysly napravit.

Věta týdne: Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. (1 Kor 13,5)

Hádanka: VANA