7. neděle v mezidobí

Společné téma: Milujte své nepřátele a odpouštějte jim.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi povídat o tom, jak se chovat k tomu, na koho se zlobíme, kdo na nás není vždycky nejhodnější (kdo je naším „nepřítelem“). Děti si jeho jméno nebo jeho obrázek mohou dát do kapsy a přemýšlet, co hezkého by pro dotyčného mohli udělat. Děti nosí kartičku se jménem či obrázkem u sebe tak dlouho, dokud se jim nepodaří udělat pro dotyčného něco pěkného.

Příběh: Fany se na Saly zlobila, považovala ji kvůli koloběžce se zvonkem za svého „nepřítele“. Jakmile se Fany začala chovat k Saly jako k příteli, kterému přeje to nejlepší, Saly se změnila.

Věta týdne: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Řím 12,21)

Hádanka: NESUĎTE – A NEBUDETE SOUZENI. ODPOUŠTĚJTE – A BUDE VÁM ODPUŠTĚNO. DÁVEJTE – A DOSTANETE.