15. neděle v mezidobí

Společné téma: Mnohdy pomůže ten, od koho to nikdo nečeká, o kom nikdo neví, že jeho srdce je naplněné láskou.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi povídat: Když je někdo jako Samaritán, je milosrdný, když je někdo jako osel, je tvrdohlavý, když je někdo sova, je moudrý, když je někdo jako skála, je pevný v názorech... Když je někdo jako ty, jaký je?

Příběh: Stejně jako okradenému a zbitému člověku pomohl Samaritán, od kterého to nikdo nečekal, tak v příběhu uklidí nepořádek v parku ten, do koho by to nikdo neřekl.

Věta týdne: Jsi dobrý a prokazuješ dobro, vyučuj mě v tom. (Ž 119,68)

Hádanka: C) Přibližně 1000 Kč (2x 20–25 euro)