16. neděle v mezidobí

Společné téma: Bůh přichází k člověku jako host, který dává mnohem více, než mu za to člověk může nabídnout.

Inspirace pro děti: Můžeme s dětmi pozvat někoho na návštěvu. Kromě dobrot mu můžeme prostřít dopis s milým slovem. Tento dopis můžeme připravit jako první, aby bylo jasné, že je důležitější než množství lahůdek.

Příběh: Připravit dům pro hosty je důležité a pozorné. Ale důležitější je přivítat hosty ne s naklizeným domem a lahůdkami, ale s otevřeným srdcem.

Věta týdne: Pohotovější buď k slyšení, než k přinášení obětí. (Kaz 4,17b)

Hádanka: LAZAR.