33. neděle v mezidobí

Společné téma: Hřích a zlo nemají budoucnost. Budoucnost má věrnost Hospodinu, ta trvá věčně.

Inspirace pro děti: Chléb nepadá shůry, musí ho někdo upéct. Můžeme děti vyzvat, aby připravily pro všechny jídlo a zjistily tak, kolik to dá práce. Pro katechezi ve skupince můžeme nechat děti uklidit místnost, kde se scházíme (zamést, vytřít, poklidit nádobí, hračky...).

Příběh: Ve všech čteních jsme četli o konci světa. V druhém čtení Pavel napomíná Soluňany, že nikdo z nás neví, kdy konec světa nastane a že nemáme očekávat (nebeskou) odměnu zadarmo. Vašek měl pocit, že už má vyhráno, že už nemusí nic dělat, ale to se zmýlil.

Věta týdne: Nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno! (2 Par 15,7b)

Hádanka: bludiště má několik řešení