6. neděle v mezidobí

Společné téma: Blahoslavení, kteří spoléhají na Hospodina a ne na sebe a konají skutky Bohu milé. Ti dojdou odměny.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi povídat o tom, co znamenají blahoslavenství z evangelia. Můžeme napsat na čtyři kartičky jednotlivá blahoslavenství a na další čtyři jejich vysvětlení. Úkolem dětí je blahoslavenství a vysvětlení správně spojovat.

Blahoslavení chudí: blahoslavení, kteří vědí, že všechno, co mají, je darem od Boha

Blahoslavení, kdo hladovíte: blahoslavení, kdo lační po Božím slově

Blahoslavení, kdo pláčete: blahoslavení, kdo se nevzdávají v těžkostech, kdo za těžkostmi vidí radost

Blahoslavení, když vás budou nenávidět kvůli mně: blahoslavení odvážní, kteří se nevzdávají Pravdy

Příběh: Víťa chtěl pěstovat kytičky jen pro sebe, spoléhal na svůj vynález zavlažovacího systému. Ája chtěla pěstovat kytičky druhým pro radost.

Věta týdne: Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým. (Ž 34,16a)

Hádanka: B)