26. neděle v mezidobí

Společné téma: Je třeba dbát na varování proroků.

Inspirace pro děti: Hra „na proroky“: Děti mohou domýšlet, co se stane s tím, kdo nedělá věci správně. Katecheta či rodič říká dobré rady, děti se snaží co nejrychleji „prorokovat“, co se stane s tím, kdo dobrou radu nedodrží. Např.: Čisti si pravidelně zuby, jinak...; Nezapomínej klíče od domu, jinak...; Umývej si ruce, jinak...; atd.

Příběh: Komu není rady, tomu není pomoci. Timča neposlouchala maminčiných výzev, aby si vybalila celý batoh.

Věta týdne: Světlo spravedlivých radostně září, kdežto svévolníkům svítilna hasne. (Př 13,9)

Hádanka: KNIHA PROROKA IZAIÁŠE, JEREMIÁŠE, DANIELA, ÁMOSE