8. neděle v mezidobí

Společné téma: Naše slova prozrazují, čím přetéká naše srdce. Zda starostí o viny druhých, či o chyby vlastní.

Inspirace pro děti: Kontrolovat chyby druhých nám jde většinou snáz než napravovat chyby vlastní. Pán Ježíš nás vybízí, abychom se zaměřili více na sebe než na druhé. Děti si mohou vzpomenout na to, které „chyby“ opakují a naučit se sami sebe opravovat např. tak, že si vyrobí cedulky a položí si je na místa, kde „chybují“. Děti se tak stanou sami sobě vychovatelem (ukliď si aktovku, nečti si místo úkolů, ustel si postel, odnes prádlo do špíny...)

Příběh: V evangeliu jsme četli, že první máme vyndat trám z vlastního oka, než začneme vyndávat třísku z oka bližního. Dáša se víc starala o druhé než o sebe. Nakonec „pro odpočinek maminky“ sama nic neudělala.

Věta týdne: To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí. (Ž 7,17a)

Hádanka: třešeň