20. neděle v mezidobí

Společné téma: Nebojme se pronásledování a odsouzení zde na zemi, v nebi nás čeká odměna.

Inspirace pro děti: Děti mohou ve svém okolí vzpomenout na někoho, kdo Bohu nevěří. Mohou se za něj každý den v nějakou přesně určenou dobu modlit, aby ten, na koho myslí, našel cestu k Bohu a skončilo tak rozdělení.

Příběh: V evangeliu jsme četli, že následování Ježíše Krista přináší mezi lidi rozdělení. Kilián nedbal na posměch spolužáků, když si zvolil přípravu na písemku místo kina. Tím se od ostatních oddělil. To, že slepě nenásledoval většinu, se mu vyplatilo.

Věta týdne: Budou vás nenávidět pro mé jméno. Když vytrváte, získáte život. (Lk 21,17.19)

Hádanka: STUDNA (NÁDRŽ NA VODU POD ZEMÍ)